SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bortföra
bort|­föra verb ‑förde, ‑fört, pres. ‑för bort­föra el. vanl. föra bort en fånge
Finita former
bortförpresens aktiv
bortförs (bortföres)presens passiv
bortfördepreteritum aktiv
bortfördespreteritum passiv
bortförimperativ aktiv
Infinita former
att bortförainfinitiv aktiv
att bortförasinfinitiv passiv
har/hade bortförtsupinum aktiv
har/hade bortförtssupinum passiv
Presens particip
bortförande
Perfekt particip
en bortförd + substantiv
ett bortfört + substantiv
den/det/de bortförda + substantiv
den bortförde + maskulint substantiv