SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bortförklara
bort|­för·­klara verb ~de ~t till förklara 2: ​bort­förklara el. förklara bort en förlust
Finita former
bortförklararpresens aktiv
bortförklaraspresens passiv
bortförklaradepreteritum aktiv
bortförklaradespreteritum passiv
bortförklaraimperativ aktiv
Infinita former
att bortförklarainfinitiv aktiv
att bortförklarasinfinitiv passiv
har/hade bortförklaratsupinum aktiv
har/hade bortförklaratssupinum passiv
Presens particip
bortförklarande
Perfekt particip
en bortförklarad + substantiv
ett bortförklarat + substantiv
den/det/de bortförklarade + substantiv