SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bromera
brom·­era verb ~de ~t låta ämne reagera med brom: ​bromerade kol­väten
Finita former
bromerarpresens aktiv
bromeraspresens passiv
bromeradepreteritum aktiv
bromeradespreteritum passiv
bromeraimperativ aktiv
Infinita former
att bromerainfinitiv aktiv
att bromerasinfinitiv passiv
har/hade bromeratsupinum aktiv
har/hade bromeratssupinum passiv
Presens particip
bromerande
Perfekt particip
en bromerad + substantiv
ett bromerat + substantiv
den/det/de bromerade + substantiv