SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bromsa
bromsa verb ~de ~t till broms 1
Finita former
bromsarpresens aktiv
bromsaspresens passiv
bromsadepreteritum aktiv
bromsadespreteritum passiv
bromsaimperativ aktiv
Infinita former
att bromsainfinitiv aktiv
att bromsasinfinitiv passiv
har/hade bromsatsupinum aktiv
har/hade bromsatssupinum passiv
Presens particip
bromsande
Perfekt particip
en bromsad + substantiv
ett bromsat + substantiv
den/det/de bromsade + substantiv