SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
certifiera
certi·­fi·­era verb ~de ~t förse med certifikat
Finita former
certifierarpresens aktiv
certifieraspresens passiv
certifieradepreteritum aktiv
certifieradespreteritum passiv
certifieraimperativ aktiv
Infinita former
att certifierainfinitiv aktiv
att certifierasinfinitiv passiv
har/hade certifieratsupinum aktiv
har/hade certifieratssupinum passiv
Presens particip
certifierande
Perfekt particip
en certifierad + substantiv
ett certifierat + substantiv
den/det/de certifierade + substantiv