SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
debarkera
de·­bark·­era [‑barke´ra] verb ~de ~t land­stiga, gå i land; stiga av el. ur
Finita former
debarkerarpresens aktiv
debarkeraspresens passiv
debarkeradepreteritum aktiv
debarkeradespreteritum passiv
debarkeraimperativ aktiv
Infinita former
att debarkerainfinitiv aktiv
att debarkerasinfinitiv passiv
har/hade debarkeratsupinum aktiv
har/hade debarkeratssupinum passiv
Presens particip
debarkerande
Perfekt particip
en debarkerad + substantiv
ett debarkerat + substantiv
den/det/de debarkerade + substantiv