SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
deklaration
de·­klar·­at·ion substantiv ~en ~er tillkänna­givande av stånd­punkt, förklaring: ​FN:s deklaration om de mänskliga rättigheternatill deklarera 2​ – Alla sammansättn. med deklarations- hör till deklaration 2.
Singular
en deklarationobestämd form
en deklarationsobestämd form genitiv
deklarationenbestämd form
deklarationensbestämd form genitiv
Plural
deklarationerobestämd form
deklarationersobestämd form genitiv
deklarationernabestämd form
deklarationernasbestämd form genitiv