SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
denaturera
de·­nat·­ur·­era verb ~de ~t ändra naturlig beskaffenhet hos; göra o­drickbar: ​denaturerad sprit
Finita former
denaturerarpresens aktiv
denatureraspresens passiv
denatureradepreteritum aktiv
denatureradespreteritum passiv
denatureraimperativ aktiv
Infinita former
att denaturerainfinitiv aktiv
att denaturerasinfinitiv passiv
har/hade denatureratsupinum aktiv
har/hade denatureratssupinum passiv
Presens particip
denaturerande
Perfekt particip
en denaturerad + substantiv
ett denaturerat + substantiv
den/det/de denaturerade + substantiv