SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
disponera
dis·­pon·­era verb ~de ~t förfoga över, begagna; göra upp plan för; ​jfr disposition
Finita former
disponerarpresens aktiv
disponeraspresens passiv
disponeradepreteritum aktiv
disponeradespreteritum passiv
disponeraimperativ aktiv
Infinita former
att disponerainfinitiv aktiv
att disponerasinfinitiv passiv
har/hade disponeratsupinum aktiv
har/hade disponeratssupinum passiv
Presens particip
disponerande
Perfekt particip
en disponerad + substantiv
ett disponerat + substantiv
den/det/de disponerade + substantiv
disponera om disponera om el. omdisponera lokalen
Infinita formeratt disponera ominfinitiv aktivPresens participomdisponerandePerfekt participen omdisponerad + substantivett omdisponerat + substantivden/det/de omdisponerade + substantiv