SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
egal
eg·­al [‑a´l] adjektiv ~t ~a lik­giltig: ​det är mig egalt om hon kommer
Positiv
en egal + substantiv
ett egalt + substantiv
den/det/de egala + substantiv