SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
egalisera
eg·­al·­is·­era verb ~de ~t göra lik­formig, ut­jämna
Finita former
egaliserarpresens aktiv
egaliseraspresens passiv
egaliseradepreteritum aktiv
egaliseradespreteritum passiv
egaliseraimperativ aktiv
Infinita former
att egaliserainfinitiv aktiv
att egaliserasinfinitiv passiv
har/hade egaliseratsupinum aktiv
har/hade egaliseratssupinum passiv
Presens particip
egaliserande
Perfekt particip
en egaliserad + substantiv
ett egaliserat + substantiv
den/det/de egaliserade + substantiv