SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
fragmentera
frag·­ment·­era verb ~de ~t sönder­dela
Finita former
fragmenterarpresens aktiv
fragmenteraspresens passiv
fragmenteradepreteritum aktiv
fragmenteradespreteritum passiv
fragmenteraimperativ aktiv
Infinita former
att fragmenterainfinitiv aktiv
att fragmenterasinfinitiv passiv
har/hade fragmenteratsupinum aktiv
har/hade fragmenteratssupinum passiv
Presens particip
fragmenterande
Perfekt particip
en fragmenterad + substantiv
ett fragmenterat + substantiv
den/det/de fragmenterade + substantiv