SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
fragmentisera
frag·­ment·­is·­era verb ~de ~t fragmentera
Finita former
fragmentiserarpresens aktiv
fragmentiseraspresens passiv
fragmentiseradepreteritum aktiv
fragmentiseradespreteritum passiv
fragmentiseraimperativ aktiv
Infinita former
att fragmentiserainfinitiv aktiv
att fragmentiserasinfinitiv passiv
har/hade fragmentiseratsupinum aktiv
har/hade fragmentiseratssupinum passiv
Presens particip
fragmentiserande
Perfekt particip
en fragmentiserad + substantiv
ett fragmentiserat + substantiv
den/det/de fragmentiserade + substantiv