SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förbanna
för·­banna verb ~de ~t ned­kalla straffdom över
Finita former
förbannarpresens aktiv
förbannaspresens passiv
förbannadepreteritum aktiv
förbannadespreteritum passiv
förbannaimperativ aktiv
Infinita former
att förbannainfinitiv aktiv
att förbannasinfinitiv passiv
har/hade förbannatsupinum aktiv
har/hade förbannatssupinum passiv
Presens particip
förbannande
Perfekt particip
en förbannad + substantiv
ett förbannat + substantiv
den/det/de förbannade + substantiv