SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
förfasa
för·­fasa verb ~de ~t tills. med sig:
Finita former
förfasarpresens aktiv
förfasadepreteritum aktiv
förfasaimperativ aktiv
Infinita former
att förfasainfinitiv aktiv
har/hade förfasatsupinum aktiv
Presens particip
förfasande
förfasa sig ut­trycka sin bestörtning över ngt
Ordform(er)förfasa sig