SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förfasas
för·­fas·­as verb förfasades förfasats förfasa sig
Finita former
förfasaspresens deponens
förfasadespreteritum deponens
förfasasimperativ deponens
Infinita former
att förfasasinfinitiv deponens
har/hade förfasatssupinum deponens
Perfekt particip
en förfasad + substantiv
ett förfasat + substantiv
den/det/de förfasade + substantiv