SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
förhandla
för·­handla verb ~de ~t under­handla, över­lägga: ​förhandla om ngt med ngn
Finita former
förhandlarpresens aktiv
förhandlaspresens passiv
förhandladepreteritum aktiv
förhandladespreteritum passiv
förhandlaimperativ aktiv
Infinita former
att förhandlainfinitiv aktiv
att förhandlasinfinitiv passiv
har/hade förhandlatsupinum aktiv
har/hade förhandlatssupinum passiv
Presens particip
förhandlande
Perfekt particip
en förhandlad + substantiv
ett förhandlat + substantiv
den/det/de förhandlade + substantiv
förhandla fram förhandla fram el. framförhandla en kompromiss
Infinita formeratt förhandla framinfinitiv aktivPresens participframförhandlandePerfekt participen framförhandlad + substantivett framförhandlat + substantivden/det/de framförhandlade + substantiv
förhandla om förhandla på nytt om ngt: ​förhandla om el. omförhandla ett av­tal
Infinita formeratt förhandla ominfinitiv aktivPresens participomförhandlandePerfekt participen omförhandlad + substantivett omförhandlat + substantivden/det/de omförhandlade + substantiv