SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förundras
för·­undr·­as verb förundrades förundrats förundra sig
Finita former
förundraspresens deponens
förundradespreteritum deponens
förundrasimperativ deponens
Infinita former
att förundrasinfinitiv deponens
har/hade förundratssupinum deponens
Perfekt particip
en förundrad + substantiv
ett förundrat + substantiv
den/det/de förundrade + substantiv