SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förundra
för·­undra verb ~de ~t väcka förundran hos
Finita former
förundrarpresens aktiv
förundraspresens passiv
förundradepreteritum aktiv
förundradespreteritum passiv
förundraimperativ aktiv
Infinita former
att förundrainfinitiv aktiv
att förundrasinfinitiv passiv
har/hade förundratsupinum aktiv
har/hade förundratssupinum passiv
Presens particip
förundrande
Perfekt particip
en förundrad + substantiv
ett förundrat + substantiv
den/det/de förundrade + substantiv
förundra sig bli förbryllad
Ordform(er)förundra sig