SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förunna
för·­unna verb ~de ~t låta komma till del, beskära
Finita former
förunnarpresens aktiv
förunnaspresens passiv
förunnadepreteritum aktiv
förunnadespreteritum passiv
förunnaimperativ aktiv
Infinita former
att förunnainfinitiv aktiv
att förunnasinfinitiv passiv
har/hade förunnatsupinum aktiv
har/hade förunnatssupinum passiv
Presens particip
förunnande
Perfekt particip
en förunnad + substantiv
ett förunnat + substantiv
den/det/de förunnade + substantiv