SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förvanska
för·­vanska verb ~de ~t ändra, van­ställa: ​förvanska en text
Finita former
förvanskarpresens aktiv
förvanskaspresens passiv
förvanskadepreteritum aktiv
förvanskadespreteritum passiv
förvanskaimperativ aktiv
Infinita former
att förvanskainfinitiv aktiv
att förvanskasinfinitiv passiv
har/hade förvanskatsupinum aktiv
har/hade förvanskatssupinum passiv
Presens particip
förvanskande
Perfekt particip
en förvanskad + substantiv
ett förvanskat + substantiv
den/det/de förvanskade + substantiv