SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
genomkorsa
gen·­om|­korsa verb ~de ~t genom­korsa USA på tre veckor
Finita former
genomkorsarpresens aktiv
genomkorsaspresens passiv
genomkorsadepreteritum aktiv
genomkorsadespreteritum passiv
genomkorsaimperativ aktiv
Infinita former
att genomkorsainfinitiv aktiv
att genomkorsasinfinitiv passiv
har/hade genomkorsatsupinum aktiv
har/hade genomkorsatssupinum passiv
Presens particip
genomkorsande
Perfekt particip
en genomkorsad + substantiv
ett genomkorsat + substantiv
den/det/de genomkorsade + substantiv