SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hispig
hisp·­ig adjektiv ~t ~a ⟨vard.⟩ vimsig, tokig, fånig
Positiv
en hispig + substantiv
ett hispigt + substantiv
den/det/de hispiga + substantiv
den hispige + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de hispigare + substantiv
Superlativ
är hispigast
den/det/de hispigaste + substantiv