SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hissa
hissa verb ~de ~t förflytta upp­åt ofta med lyft­anordning⟨vard.⟩ berömma
Finita former
hissarpresens aktiv
hissaspresens passiv
hissadepreteritum aktiv
hissadespreteritum passiv
hissaimperativ aktiv
Infinita former
att hissainfinitiv aktiv
att hissasinfinitiv passiv
har/hade hissatsupinum aktiv
har/hade hissatssupinum passiv
Presens particip
hissande
Perfekt particip
en hissad + substantiv
ett hissat + substantiv
den/det/de hissade + substantiv
hissa ner långsamt släppa ner
Infinita formeratt hissa nerinfinitiv aktivPresens participnerhissandePerfekt participen nerhissad + substantivett nerhissat + substantivden/det/de nerhissade + substantiv
hissa upp hissa
Infinita formeratt hissa uppinfinitiv aktivPresens participupphissandePerfekt participen upphissad + substantivett upphissat + substantivden/det/de upphissade + substantiv