SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hyscha
hyscha el. hyssja verb ~de ~t upp­mana att vara tyst: ​hyscha åt ngn
Finita former
hyschar (hyssjar)presens aktiv
hyschas (hyssjas)presens passiv
hyschade (hyssjade)preteritum aktiv
hyschades (hyssjades)preteritum passiv
hyscha (hyssja)imperativ aktiv
Infinita former
att hyscha (hyssja)infinitiv aktiv
att hyschas (hyssjas)infinitiv passiv
har/hade hyschat (hyssjat)supinum aktiv
har/hade hyschats (hyssjats)supinum passiv
Presens particip
hyschande (hyssjande)
Perfekt particip
en hyschad (hyssjad) + substantiv
ett hyschat (hyssjat) + substantiv
den/det/de hyschade (hyssjade) + substantiv