SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hysta
hysta verb ~de ~t ⟨prov.⟩ kasta upp­åt
Finita former
hystarpresens aktiv
hystaspresens passiv
hystadepreteritum aktiv
hystadespreteritum passiv
hystaimperativ aktiv
Infinita former
att hystainfinitiv aktiv
att hystasinfinitiv passiv
har/hade hystatsupinum aktiv
har/hade hystatssupinum passiv
Presens particip
hystande
Perfekt particip
en hystad + substantiv
ett hystat + substantiv
den/det/de hystade + substantiv