SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
ignorera
ignor·­era verb ~de ~t låtsas inte känna el. märka, inte låtsa om el. bry sig om
Finita former
ignorerarpresens aktiv
ignoreraspresens passiv
ignoreradepreteritum aktiv
ignoreradespreteritum passiv
ignoreraimperativ aktiv
Infinita former
att ignorerainfinitiv aktiv
att ignorerasinfinitiv passiv
har/hade ignoreratsupinum aktiv
har/hade ignoreratssupinum passiv
Presens particip
ignorerande
Perfekt particip
en ignorerad + substantiv
ett ignorerat + substantiv
den/det/de ignorerade + substantiv