SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ikläda
i|­kläda el. i|­klä verb ikläder el. iklär, iklädde, iklätt, iklädd n. iklätt vanl. tills. med sig
Finita former
ikläder (iklär)presens aktiv
ikläds (iklädes, ikläs)presens passiv
ikläddepreteritum aktiv
ikläddespreteritum passiv
ikläd (iklä)imperativ aktiv
Infinita former
att ikläda (iklä)infinitiv aktiv
att iklädas (ikläs)infinitiv passiv
har/hade iklättsupinum aktiv
har/hade iklättssupinum passiv
Presens particip
iklädande
Perfekt particip
en iklädd + substantiv
ett iklätt + substantiv
den/det/de iklädda + substantiv
ikläda sig el. iklä sig särsk. bildl. ta på sig, engagera sig i: ​i­kläda sig rollen som medlare
Ordform(er)ikläda sig