SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
inhalera
in·­hal·­era verb ~de ~t andas in
Finita former
inhalerarpresens aktiv
inhaleraspresens passiv
inhaleradepreteritum aktiv
inhaleradespreteritum passiv
inhaleraimperativ aktiv
Infinita former
att inhalerainfinitiv aktiv
att inhalerasinfinitiv passiv
har/hade inhaleratsupinum aktiv
har/hade inhaleratssupinum passiv
Presens particip
inhalerande
Perfekt particip
en inhalerad + substantiv
ett inhalerat + substantiv
den/det/de inhalerade + substantiv