SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
inkalla
in|­kalla verb ~de ~t upp­mana el. beordra att in­ställa sig: ​in­kalla el. kalla in vittnen; ​under beredskapen låg han in­kallad två år
Finita former
inkallarpresens aktiv
inkallaspresens passiv
inkalladepreteritum aktiv
inkalladespreteritum passiv
inkallaimperativ aktiv
Infinita former
att inkallainfinitiv aktiv
att inkallasinfinitiv passiv
har/hade inkallatsupinum aktiv
har/hade inkallatssupinum passiv
Presens particip
inkallande
Perfekt particip
en inkallad + substantiv
ett inkallat + substantiv
den/det/de inkallade + substantiv