SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
installera
in·­stall·­era verb ~de ~t jfr installation 1: ​installera en ny kyrko­herdejfr installation 2: ​installera en telefon
Finita former
installerarpresens aktiv
installeraspresens passiv
installeradepreteritum aktiv
installeradespreteritum passiv
installeraimperativ aktiv
Infinita former
att installerainfinitiv aktiv
att installerasinfinitiv passiv
har/hade installeratsupinum aktiv
har/hade installeratssupinum passiv
Presens particip
installerande
Perfekt particip
en installerad + substantiv
ett installerat + substantiv
den/det/de installerade + substantiv