SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
interferera
inter·­fer·­era verb ~de ~t ⟨fys.⟩ jfr interferens
Finita former
interfererarpresens aktiv
interfereraspresens passiv
interfereradepreteritum aktiv
interfereradespreteritum passiv
interfereraimperativ aktiv
Infinita former
att interfererainfinitiv aktiv
att interfererasinfinitiv passiv
har/hade interfereratsupinum aktiv
har/hade interfereratssupinum passiv
Presens particip
interfererande