SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
jävig
jäv·­ig adjektiv ~t ~a o­behörig på grund av jäv: ​ett jävigt vittne
Positiv
en jävig + substantiv
ett jävigt + substantiv
den/det/de jäviga + substantiv
den jävige + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de jävigare + substantiv
Superlativ
är jävigast
den/det/de jävigaste + substantiv