SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
klamra
klamra [klam`ra] verb ~de ~t häfta med klammer; ​till klammer 2
Finita former
klamrarpresens aktiv
klamraspresens passiv
klamradepreteritum aktiv
klamradespreteritum passiv
klamraimperativ aktiv
Infinita former
att klamrainfinitiv aktiv
att klamrasinfinitiv passiv
har/hade klamratsupinum aktiv
har/hade klamratssupinum passiv
Presens particip
klamrande
Perfekt particip
en klamrad + substantiv
ett klamrat + substantiv
den/det/de klamrade + substantiv
klamra sig fast ängsligt hålla sig kvar
Infinita formeratt klamra sig fastinfinitiv aktiv