SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
knuttimra
knut|­timra verb ~de ~t en knut­timrad stuga
Finita former
knuttimrarpresens aktiv
knuttimraspresens passiv
knuttimradepreteritum aktiv
knuttimradespreteritum passiv
knuttimraimperativ aktiv
Infinita former
att knuttimrainfinitiv aktiv
att knuttimrasinfinitiv passiv
har/hade knuttimratsupinum aktiv
har/hade knuttimratssupinum passiv
Presens particip
knuttimrande
Perfekt particip
en knuttimrad + substantiv
ett knuttimrat + substantiv
den/det/de knuttimrade + substantiv