SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
koppla
koppla [kåp`la] verb ~de ~t förena, förbinda t.ex. ledningar⟨vard.⟩ förstå
Finita former
kopplarpresens aktiv
kopplaspresens passiv
koppladepreteritum aktiv
koppladespreteritum passiv
kopplaimperativ aktiv
Infinita former
att kopplainfinitiv aktiv
att kopplasinfinitiv passiv
har/hade kopplatsupinum aktiv
har/hade kopplatssupinum passiv
Presens particip
kopplande
Perfekt particip
en kopplad + substantiv
ett kopplat + substantiv
den/det/de kopplade + substantiv
koppla av järnvägs­vagnen kopplades av el. (sällan) avkoppladesgöra sig fri från stress
Infinita formeratt koppla avinfinitiv aktivPresens participavkopplandePerfekt participen avkopplad + substantivett avkopplat + substantivden/det/de avkopplade + substantiv
koppla ifrån koppla i­från el. (sällan) frånkoppla strömmen
Infinita formeratt koppla ifråninfinitiv aktivPresens participifrånkopplandePerfekt participen ifrånkopplad + substantivett ifrånkopplat + substantivden/det/de ifrånkopplade + substantiv
koppla ihop koppla i­hop el. (sällan) hopkoppla vagnarna
Infinita formeratt koppla ihopinfinitiv aktivPresens participihopkopplandePerfekt participen ihopkopplad + substantivett ihopkopplat + substantivden/det/de ihopkopplade + substantiv
koppla in an­sluta; bildl. an­lita: ​koppla in el. (sällan) inkoppla telefonen; ​koppla in el. (sällan) inkoppla polisen på fallet
Infinita formeratt koppla ininfinitiv aktivPresens participinkopplandePerfekt participen inkopplad + substantivett inkopplat + substantivden/det/de inkopplade + substantiv
koppla om koppla om el. omkoppla ledningarna
Infinita formeratt koppla ominfinitiv aktivPresens participomkopplandePerfekt participen omkopplad + substantivett omkopplat + substantivden/det/de omkopplade + substantiv
koppla på an­sluta: ​koppla på strömmen
Infinita formeratt koppla påinfinitiv aktivPresens particippåkopplandePerfekt participen påkopplad + substantivett påkopplat + substantivden/det/de påkopplade + substantiv
koppla samman koppla samman el. (sällan) sammankoppla vagnarna
Infinita formeratt koppla sammaninfinitiv aktivPresens participsammankopplandePerfekt participen sammankopplad + substantivett sammankopplat + substantivden/det/de sammankopplade + substantiv
koppla till koppla till el. (sällan) tillkoppla en vagn
Infinita formeratt koppla tillinfinitiv aktivPresens participtillkopplandePerfekt participen tillkopplad + substantivett tillkopplat + substantivden/det/de tillkopplade + substantiv
koppla upp koppla upp el. (sällan) uppkoppla datorn mot inter­net
Infinita formeratt koppla uppinfinitiv aktivPresens participuppkopplandePerfekt participen uppkopplad + substantivett uppkopplat + substantivden/det/de uppkopplade + substantiv
koppla ur koppla ur sladden
Infinita formeratt koppla urinfinitiv aktivPresens participurkopplandePerfekt participen urkopplad + substantivett urkopplat + substantivden/det/de urkopplade + substantiv