SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
inkoppla
in|­koppla verb ~de ~t an­sluta; bildl. an­lita: ​in­koppla el. vanl. koppla in telefonen; ​in­koppla el. vanl. koppla in polisen på fallet
Finita former
inkopplarpresens aktiv
inkopplaspresens passiv
inkoppladepreteritum aktiv
inkoppladespreteritum passiv
inkopplaimperativ aktiv
Infinita former
att inkopplainfinitiv aktiv
att inkopplasinfinitiv passiv
har/hade inkopplatsupinum aktiv
har/hade inkopplatssupinum passiv
Presens particip
inkopplande
Perfekt particip
en inkopplad + substantiv
ett inkopplat + substantiv
den/det/de inkopplade + substantiv