SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
manipulera
mani·­pul·­era verb ~de ~t o­märkligt på­verka el. styra i önskad riktning
Finita former
manipulerarpresens aktiv
manipuleraspresens passiv
manipuleradepreteritum aktiv
manipuleradespreteritum passiv
manipuleraimperativ aktiv
Infinita former
att manipulerainfinitiv aktiv
att manipulerasinfinitiv passiv
har/hade manipuleratsupinum aktiv
har/hade manipuleratssupinum passiv
Presens particip
manipulerande
Perfekt particip
en manipulerad + substantiv
ett manipulerat + substantiv
den/det/de manipulerade + substantiv