SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
manisk-depressiv
man·­isk-de·­press·­iv adjektiv ~t ~a som lider av bi­polär sjukdom
Positiv
en manisk-depressiv + substantiv
ett manisk-depressivt + substantiv
den/det/de manisk-depressiva + substantiv
den manisk-depressive + maskulint substantiv