SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
medicinera
med·­ic·­in·­era verb ~de ~t an­vända läke­medel
Finita former
medicinerarpresens aktiv
medicineraspresens passiv
medicineradepreteritum aktiv
medicineradespreteritum passiv
medicineraimperativ aktiv
Infinita former
att medicinerainfinitiv aktiv
att medicinerasinfinitiv passiv
har/hade medicineratsupinum aktiv
har/hade medicineratssupinum passiv
Presens particip
medicinerande
Perfekt particip
en medicinerad + substantiv
ett medicinerat + substantiv
den/det/de medicinerade + substantiv