SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
mystifiera
mysti·­fi·­era verb ~de ~t förbrylla, föra ngn bak­om ljuset; göra mystisk; ​jfr mystifikation
Finita former
mystifierarpresens aktiv
mystifieraspresens passiv
mystifieradepreteritum aktiv
mystifieradespreteritum passiv
mystifieraimperativ aktiv
Infinita former
att mystifierainfinitiv aktiv
att mystifierasinfinitiv passiv
har/hade mystifieratsupinum aktiv
har/hade mystifieratssupinum passiv
Presens particip
mystifierande
Perfekt particip
en mystifierad + substantiv
ett mystifierat + substantiv
den/det/de mystifierade + substantiv