SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ned
ned el. ner adverb till lägre nivå; ofta bildl.​ – I sammansättn. har ned generellt högre stil­värde; i några sammansättn. (t.ex. nedlåtande) kan endast ned an­vändas. I själv­ständig an­vändning är ner vanligare än ned (jfr nedgraderagradera ner).
Ordform(er)
ned (ner)adverb