SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
näpsa
näpsa verb näpste näpst tillrätta­visa, straffa
Finita former
näpserpresens aktiv
näpsespresens passiv
näpstepreteritum aktiv
näpstespreteritum passiv
näpsimperativ aktiv
Infinita former
att näpsainfinitiv aktiv
att näpsasinfinitiv passiv
har/hade näpstsupinum aktiv
har/hade näpstssupinum passiv
Presens particip
näpsande
Perfekt particip
en näpst + substantiv
ett näpst + substantiv
den/det/de näpsta + substantiv
den näpste + maskulint substantiv