SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
nära
1nära oböjligt adjektiv; komp. närmare el. närmre, superl. närmast el. närmst på kort av­stånd i rum el. tid; ​nära vänner förtroliga vänner​ – Nästan alla sammansättn. med när- hör till 1nära el. 2nära 1.
Positiv
en/ett/den/det/de nära + substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de närmare (närmre) + substantiv
Superlativ
är närmast (närmst)
den/det/de närmaste (närmsta) + substantiv
den närmaste (närmste) + maskulint substantiv
2nära adverb; komp. närmare el. närmre, superl. närmast el. närmst på kort av­stånd från el. till: ​nära havetnästan: ​nära 1000 å­skådare
Ordform(er)
närapositiv
närmare (närmre)komparativ
närmast (närmst)superlativ
3nära verb närde, närt, pres. när ge näring; hysa
Finita former
närpresens aktiv
närs (näres)presens passiv
närdepreteritum aktiv
närdespreteritum passiv
närimperativ aktiv
Infinita former
att närainfinitiv aktiv
att närasinfinitiv passiv
har/hade närtsupinum aktiv
har/hade närtssupinum passiv
Presens particip
närande
Perfekt particip
en närd + substantiv
ett närt + substantiv
den/det/de närda + substantiv
nära sig föda sig, skaffa sig ut­komst
Ordform(er)nära sig