SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
när
1när adverb vid vilken tid­punkt?: ​när kommer du?; ​när som helst vid god­tycklig tid­punktnära: ​när och fjärran; ​inte på långt när inte till­närmelsevis, långt i­från; ​på ett hår när ytterst nära; ​så när som på med undan­tag av, för­utom; ​göra ngn (ngt) för när el. förnär skada el. kränka ngn
Ordform(er)
näradverb
2när subjunktion när jag kom hem, hade hon redan åkt
Ordform(er)
närsubjunktion