SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
obligerad
ob·­lig·­er·­ad [‑li∫e´r‑] adjektiv obligerat ~e av tacksamhet förpliktad att
Positiv
en obligerad + substantiv
ett obligerat + substantiv
den/det/de obligerade + substantiv