SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
obligationsutgivning
ob·­lig·­at·ions|­ut·­giv·­ning substantiv ~en obligation 1 utgivning
Singular
en obligationsutgivningobestämd form
en obligationsutgivningsobestämd form genitiv
obligationsutgivningenbestämd form
obligationsutgivningensbestämd form genitiv