SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
omväxla
om|­växla verb ~de ~t upp­träda el. före­komma växelvis: ​om­växla el. växla om
Finita former
omväxlarpresens aktiv
omväxlaspresens passiv
omväxladepreteritum aktiv
omväxladespreteritum passiv
omväxlaimperativ aktiv
Infinita former
att omväxlainfinitiv aktiv
att omväxlasinfinitiv passiv
har/hade omväxlatsupinum aktiv
har/hade omväxlatssupinum passiv
Presens particip
omväxlande
Perfekt particip
en omväxlad + substantiv
ett omväxlat + substantiv
den/det/de omväxlade + substantiv