SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
permanenta
per·­man·­enta [‑en´ta] verb ~de ~t göra beståendebehandla hår så att det förblir lockigt under längre tid
Finita former
permanentarpresens aktiv
permanentaspresens passiv
permanentadepreteritum aktiv
permanentadespreteritum passiv
permanentaimperativ aktiv
Infinita former
att permanentainfinitiv aktiv
att permanentasinfinitiv passiv
har/hade permanentatsupinum aktiv
har/hade permanentatssupinum passiv
Presens particip
permanentande
Perfekt particip
en permanentad + substantiv
ett permanentat + substantiv
den/det/de permanentade + substantiv
permanenta sig genom­gå hårpermanentning
Ordform(er)permanenta sig