SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
plätera
plät·­era verb ~de ~t förse med skikt av annat dyrbarare material
Finita former
pläterarpresens aktiv
pläteraspresens passiv
pläteradepreteritum aktiv
pläteradespreteritum passiv
pläteraimperativ aktiv
Infinita former
att pläterainfinitiv aktiv
att pläterasinfinitiv passiv
har/hade pläteratsupinum aktiv
har/hade pläteratssupinum passiv
Presens particip
pläterande
Perfekt particip
en pläterad + substantiv
ett pläterat + substantiv
den/det/de pläterade + substantiv